Het open leercentrum is een grote ruimte met aangepaste accomodatie. Het meubilair is gemakkelijk verplaatsbaar, zodat het lokaal gemakkelijk kan herschikt worden (groepswerk, werkvergaderingen ...). Ook staan er 20 computers ter beschikking van de leerlingen. Alle computers zijn aangesloten op het lokale netwerk en het Internet. Er is ook een multimediaprojector voorzien voor presentaties ... Daarnaast is er voldoende kastruimte en zijn er verschillende woordenboeken en naslagwerken voor handen.

De leerlingen van de eerste graad werken er één namiddag per week met de methode Begeleid Zelfstandig Leren. De leerlingen van het 6de jaar Office management en communicatie en 7 Business support runnen er hun virtuele oefenfirma's (Easy Clean, Eat-it). Naast de vaste activiteiten, wordt het OLC ook gebruikt door andere leerkrachten die met hun leerlingen willen werken met alternatieve werkvormen.