Dagindeling

 Dagindeling

* De middagpauze is verdeeld in twee shifts. De eerste shift start om 12.05 u
en de tweede shift start om 12.35 ur. 
 

** Een 8ste lesuur is van toepassing voor 6 Office en logistiek (op maandag
en dinsdag) en voor 7 Business support (maandag, dinsdag en vrijdag).