Derde graad - Bedrijfsorganisatie (D/A)

3GR BO Stempel 2023

 

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Je krijgt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Je ontwikkelt skills met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.

Personeelsbeheer vormt eveneens een belangrijke pijler in deze opleiding. HR-acitviteiten zoals rekrutering en selectie, sociale wetgeving en loonberekeningen komen aan bod.

Je ontwikkelt je competenties als ondernemer via werkplekleren (projecten, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas ...). Zo krijg je een klare kijk op alle facetten van het ondernemerschap.

Wat na Bedrijfsorganisatie?

Je wordt voorbereid op een professionele bachelor binnen het studiegebied Bedrijfsmanagement. Er zijn ook tal van andere mogelijkheden. Zo kan je kiezen voor de job als leraar.

Misschien start je wel je eigen zaak? Bovendien kan je als boekhoudkundig of HR-assistent aan de slag.