Derde graad - Bedrijfswetenschappen (D)

3GR BW Stempel 2023Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en in de werking van ondernemingen. Je leert kritisch te denken en economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

In deze richting denk je na over persoonlijk ondernemerschap en maak je kennis met de verschillende aspecten van ondernemen.

Je houdt van wiskundige concepten in functie van economie.

In het vak informaticawetenschappen ligt de focus op programmeertechnieken in combinatie met databaheer. Je leert o.a. hoe databanken zijn opgebouwd en hoe je deze kan beheren.

Wat na Bedrijfswetenschappen?

De leerlingen zijn zowel voorbereid op een professionele als academische bacheloropleiding met informatica of bedrijfseconomie als belangrijke opleidingsonderdelen. Andere opleidingen in het hoger of universitair onderwijs uit de studiegebieden Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Onderwijs … behoren eveneens tot de mogelijkheden.