Laptopproject

Laptopproject JPGOnder het motto “morgen start vandaag”, gaan we samen met jullie de toekomst tegemoet. Jongeren groeien op in een wereld waarin ICT en digitale media niet meer weg te denken zijn.

Doelstellingen

Het gebruik van een laptop in de klas laat ons toe: 

  • volop in te zetten op het ontwikkelen van de ICT-vaardigheden van al onze leerlingen. Beschikken over goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef in om het even welke job.
  • interactief les te geven. Dankzij het gebruik van educatieve tools tijdens de les krijgt elke leerling een stem in de klas. We willen de betrokkenheid van elke leerling verhogen.
  • te differentiëren met succes! De apps van Office365 zoals Teams en het ClassNotebook zijn de perfecte tools om onderwijs te kunnen aanbieden op maat van uw zoon of dochter.

 

Leren leren 

Om de leerwinst van onze leerlingen te verhogen zetten we in op het digitaal leren leren.  Leerlingen kunnen via OneNote en Teams de leerstof verwerken, alles bundelen, taken indienen, structureren, verbeteren en communiceren met de leerkracht …   

Zelfreflectie ontwikkelen staat eveneens hoog op onze lijst met doelstellingen. Een directe en goede feedback is hierbij onmisbaar. Via de digitale variant van toetsen wordt gerichte en onmiddellijke feedback mogelijk.  

 

Mediawijsheid

Leerlingen moeten kritisch omgaan met bronnenmateriaal en moeten zich bewust zijn van de beïnvloeding van sociale media en andere kanalen op het Internet. Mediawijsheid is een belangrijke competentie waar we veel aandacht aan besteden.

 

Inclusie

In de toepassingen die we op school gebruiken zijn heel wat hulpmiddelen voorzien die extra ondersteuning bieden voor alle leerlingen die hier nood aan hebben. Op die manier biedt het gebruik van het toestel eveneens een grote meerwaarde.

 

Praktische info

Op deze website vind je een antwoord op al je praktische vragen over het toestel en de aangeboden service.