We vinden op onze school een aantal kernwaarden heel belangrijk: kwaliteitsvol en toekomstgericht, warm en respectvol. De betekenis van deze waarden op onze school vind je hieronder.

 

Diagram Venn Infographic 4

Pedagogisch project

Regina Pacis wil een school zijn die leeft en handelt vanuit de christelijke inspiratie. Geworteld en ontstaan vanuit de christelijke traditie wil onze school meebouwen aan de totale ontplooiing van jonge mensen en hen door woord en voorbeeld helpen groeien naar gelukkige mensen.

Wij willen jonge mensen met respect en rechtvaardigheid leren leven en werken in een multiculturele wereld, waarbij we geloven dat harmonie kan groeien in en vanuit verschil.

Wij geloven in de opbouwende kracht van de dialoog:

  • we willen met respect en grote openheid in gesprek blijven gaan met onze stichters, de zuster Apostolinen, en met de figuur van Jezus van Nazareth;
  • we willen met respect en grote openheid in gesprek gaan met de maatschappij van vandaag en de actuele vragen die op ons afkomen;
  • we willen met respect en grote openheid in gesprek gaan met al wie mee school maakt. 

We willen dit doen omdat elke jonge mens de droom in zich draagt van geluk, vreugde en hoop. We geloven dat elk talent nodig en waardevol is om ingezet te worden voor een betere samenleving.

Regina Pacis kiest voor jou! Voor ons ben je uniek.

We bieden jou een warme school.
Een sfeer van geborgenheid, hartelijkheid en verbondenheid en een persoonsgerichte aanpak geven jou de kans om te groeien tot een authentieke mens die sterk en solidair in het leven staat.

Wij bieden jou houvast.
Duidelijke afspraken, nieuwe kansen, zorg op maat en bevestiging geven je de kans om te groeien naar een respectvolle omgang met mens en natuur.

We bieden jou een gedeelde verantwoordelijkheid.
Samen maken we school. Inspraak en dialoog zijn de sleutels om te groeien tot een mens die verantwoordelijkheid kan opnemen.

We bieden jou kwaliteitsvol toekomstgericht onderwijs.
Leerkrachten en opvoeders willen op enthousiaste en professionele wijze het beste in jou naar boven halen. Zo kan je jouw talenten maximaal ontwikkelen om te groeien tot een mens die de sprong kan maken naar hoger onderwijs of zijn steentje bijdraagt tot de arbeidsmarkt.

We bieden jou een koffer vol troeven.
Handel en economie zijn belangrijke pijlers in onze samenleving. Informatica opent een boeiende wereld met veel toekomst. Talen zijn een troef in onze moderne multiculturele wereld. Met deze bagage kan je groeien tot een mens die zijn plaats vindt in de maatschappij.

Regina Pacis betekent ‘Koningin van de vrede’ … we wensen jou …

vrede met jezelf … als authentieke mens die sterk en hoopvol in het leven staat,
vrede met de ander … door respect, solidariteit en verantwoordelijkheid,
vrede van de Andere … de onderstroom in ons denken en handelen.