Het schoolreglement kan u raadplegen door te klikken op deze link. 

 https://issuu.com/hrptielt/docs/22_23_schoolregelement_website_versie_30_augustus-