Het secundair onderwijs beoogt de totale vorming van de jonge mens. In het handelsonderwijs legt men bovendien enkele bijzondere klemtonen. Naast een uiteraard bedrijfseconomische vorming wordt vooral belang gehecht aan communicatieve vaardigheid en aan openheid voor de snel evoluerende wereld van informatica en burotica.

Communicatieve vaardigheid is een breed begrip: niet alleen mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de moedertaal en in de voornaamste vreemde talen (Frans, Engels en Duits) worden hiermee bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het verwerven van een vlot en stijlvol voorkomen.

Informatica wordt in de eerste plaats geïntegreerd in de diverse economische vakken: tekstverwerking en gegevensbeheer, het werken met een elektronisch rekenblad en het creëren van grafische voorstellingen maken de leerlingen vertrouwd met de computer als een efficiënt en creatief hulpmiddel in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de administratie.

De mate waarin bovenstaande klemtonen worden gelegd, is onder meer bepalend voor het uiteindelijke gezicht van de verschillende studierichtingen.

De richting Office management en communicatie bijvoorbeeld benadrukt voornamelijk het communicatieve. Accountancy en IT beoogt vooral het vlot en inzichtelijk omgaan met informatietechnologie, terwijl de richting Marketing en ondernemen zich zo polyvalent mogelijk profileert en gericht is op ondernemerschap. De studierichting Netwerken en IT legt de klemtoon op het beheren van computerapparatuur en –programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc-gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking.

De richtingen Office en retail en Office en logistiek bereiden – gesteund door de stages – de leerlingen voor op de onmiddellijke praktijk. Na het specialisatiejaar Business support behalen deze leerlingen een diploma secundair onderwijs.

 

 

.