Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er studiegelegenheid van 16 tot 18 uur.
Busleerlingen volgen de avondstudie tot 10 minuten voor het vertrekuur van de bus, treinleerlingen tot 25 minuten voor het vertrekuur van de trein.

Op vrijdagavond is er voor de busleerlingen studie van 16 tot 17 uur. Ook andere leerlingen kunnen deze studie volgen.

Tijdens de proefwerkenperiode is er gelegenheid tot namiddagstudie.