Regina Pacis blinkt uit in ondernemend onderwijs!

Tijdens het schooljaar 2016 - 2017 heeft onze school een dossier ingediend om Vlajo ambassadeur te worden.

Logo

Een ambassadeurschool is een school die inzet op ondernemend onderwijs, dit over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen.

Dat onze school een hart heeft voor ondernemen bewijzen heel wat activiteiten en projecten waaronder onze miniondernemingen, virtuele kantoren, verkoopprojecten, werkplekleren, stages, geïntegreede proeven, magazijnopleiding, ecoman, projecten bso, bedrijfsbezoeken, deelname aan openbedrijvendag, ondernemer voor de klas, activiteiten peters en meters, leerlingenraad ... Kortom, er zijn een hele ploeg leerkrachten die zich dagdagelijks inzetten voor het ondernemend onderwijs in onze school.

Op 21 april 2016 kreeg onze school bericht dat we het label 'Vlajo ambassadeur' verdienen en dit op basis van volgende argumenten:

  • de commissieleden stellen vast dat ondernemend onderwijs duidelijk structureel in onze visie en missie is ingeschreven;
  • de drive om met leerkrachten en jongeren in een verticale leerlijn te werken is duidelijk aanwezig;
  • er wordt zoveel mogelijk vak- en graadoverschrijdend gewerkt;
  • de Vlajo projecten worden zo efficiënt mogelijk – en tevens op de juiste manier – ingezet.


Deze Vlajo Award werd uitgereikt op zaterdag 30 april 2016 in Walibi door Minister Muyters. Op de foto zien we directeur Carine Van Damme, schoolcoördinator Hilde Decoene en 4 aanwezige leerlingen uit de klas 5 Marketing en ondernemen (Dré Dendoncker, Cédric Catrysse, Louis Callens, Lucas Boterdaele) allen mini-ondernemers.

Collega’s Tine Maerschalck en Beatrijs Neirynck, beiden begeleiders van de mini-ondernemingen en auteurs van het dossier konden niet aanwezig zijn op deze uitreiking.

Een label waar we als school terecht fier mogen op zijn!

Meer info op deze website.

Vlajo